Rechten voor de Kabouters!

Rechten voor de Kabouters!

Er heerst een enorme wooncrisis in het land en een mondiale klimaatcrisis, hadden we in de jaren zeventig jaar maar beter naar de kabouters geluisterd. Ze alarmeerden ons toen al over de grenzen aan de groei en kabouter Piggelmee en het tovervisje waarschuwden voor de naderende milieurampen (Louter Kabouter, Coen Tasman,1996). En de kabouters kraakten destijds al panden uit protest tegen de woningnood.

De kabouterbeweging (1969-1974) richtte zich op zaken als consumentisme, woningnood, natuur en milieu en vormde zodoende de eerste ‘groene’ partij. Hun doel was een leefstijl die overeen kwam met die van de kabouters: in harmonie met de natuur.

Onze westerse perceptie van de mens als exceptioneel wezen, verheven boven alle andere vormen van leven kan echt niet meer. Het tijdperk van de mens (antropoceen) moet maar eens afgelopen zijn, de mens redt het niet alleen. Met louter navelstaren vol fijnstof en microplastics kom je nergens. Maar gelukkig zijn de Kabouters er om de mens te helpen. Ze zijn onmisbaar bij de transitie naar een leefruimte voor de mens van de toekomst, die zijn leven en omgeving spelend vormgeeft in harmonie met alle andere levende wezens: het symbioceen. (Earth emotions, Glen Albrecht, eveneens thema van het komende futurologische symposium Free Cultural Spaces 24-26 juli, waar de kabouters natuurlijk niet kunnen ontbreken)*

Aangezien de mens niet wil luisteren en blijft weg lopen voor zijn verantwoordelijkheid hebben de Kabouters wederom een provolutie aangekondigd: een tijd van transitie waar de Kabouters het voor het zeggen hebben: het zogenaamde Gnomoceen waarin Kabouterrechten in een duurzame noodwet worden opgenomen. Op steeds meer plaatsen in de wereld krijgen rivieren, bossen en bergen gegronde rechten, nu de Kabouters nog…

En laten we hopen dat er ditmaal wel naar de Kabouters wordt geluisterd, voordat de ze het recht in eigen hand nemen.

Rechten voor de Kabouters! Leve de Kabouters!
Sluit je aan bij de mars voor de rechten van de Kabouters a.s. donderdag 25 mei 2023.

Kabouters van Nu
Helpers op weg naar het post-humanistische tijdperk


*Kabouters weten als geen ander de homo ludens te dagvaarden in de mens