Onthulling Kabouterstandbeeld Spui

Amsterdam, 11 maart 2021

Kabouters van Nu
Amsterdam Kabouterstad

Vanmiddag heeft een kabouter voet aan de grond gekregen. Midden in het Magies Sentrum van Amsterdam, op het Spui, pal achter het Lieverdje.

Dit Kabouterstandbeeld staat voor een opleving van de Kabouterbeweging die namelijk nooit is ontbonden. In tegenstelling tot de provobeweging, die zichzelf in 1967 ophief, zijn ze gewoon 50 jaar ondergronds gegaan; Roel van Duijn, Coen Tasman en Simen de Jong zijn nog steeds van de partij. Hoewel ze niet bij de onthulling aanwezig konden zijn, maken ze deel uit van het initiatief.

Een psychogeografische kaart van de stad in de vorm van een appel, siert sinds enkele decennia’s de bestrating van het Spui met het Lieverdje als totempaal voor de Provo beweging. En is nu met een nieuwe totem is aangevuld. Zowel voor de gelouterde kabouter als voor de Kabouters van Nu.

De Kabouterbeweging richtte zich in de jaren 1970 op zaken als consumentisme, woningnood, natuur en milieu en vormde zodoende de eerste ‘groene’ partij. De kabouters wilden een autovrije groene stad. Ze leerden ons op een andere manier met de stedelijke ruimte om te gaan. Hun doel was een leefstijl die overeen kwam met die van kabouters: in harmonie met de natuur. We komen in actie om het Onvoltooid Verleden van De Kabouterbeweging tot de Tegenwoordige Toekomende Tijd te brengen: Kabouters van Nu.

In de nabije toekomst is er volgens de Omgevingsvisie Amsterdam 2050, geen plek meer voor (zogenaamd verspild) groen. Het is van groot belang dat de Kabouters weer voor de dag komen om mee te denken over de koers van de stad en te helpen een goede balans te vinden tussen komende bebouwing en kostbaar groen.

Wat voor een stad willen we zijn?

De Kabouters zetten zich in ieder geval in voor de befruiting van Amsterdam en wassen zich niet in groene onschuld, maar verbeteren de leefbaarheid in de stad met hun groene vingers.
De Kabouters van Nu laten het gedachtegoed van de (Kultuur)Kabouters voortleven en hun magiese geest opnieuw rondwaaien.


Leve de Kabouters!Ter herinnering aan 50 jaar Kabouterbeweging wilden we in 2019 een appelboom achter het Lieverdje planten als aanzet voor plukfruit in de openbare ruimte: de ‘befruiting van Amsterdam’. In het voorjaar van 2022 komt er wel een Appelboom in het komende postzegelpark op de Nieuwezijds Voorburgwal.

In goed overleg met de gemeente hebben we toch onze edelfigurant mogen plaatsen. En we hebben kunstenaar Ruchama Noorda gevraagd om een bronzen Kabouterbeeld te maken. Zij is geraakt door de innemende hulpvaardigheid van deze aardwezens. En de idealen van de kabouterbeweging spreken haar aan omdat die overeenkomen met de vroeg 20e-eeuwse reformbeweging die Noorda grondig heeft bestudeerd.