De haastige plastic-mens ziet zich voor het acute gevaar van een totale catastrofe geplaatst. De enige oplossing is de cultuur in harmonie brengen met de natuur.

Roel van Duijn in De Vrije 30-9-1969

 

Dit kabouters manifest is aan groei onderhevig.
De kabouters van Nu zullen op ongezette tijden van zich laten horen.